आमच्याविषयी

फीडपदार्थ,फार्मास्युटिकल中间体和纳米纤维पडदा:आमचीउत्पादनेवापरआधारिततीनभागांमध्येविभागलीआहेत。

कंपनीबातम्या

: आम्हाला भेट आपले स्वागत आहे
व्हिवचीन(क्वीनग्डाओ,चीन),19-21thसप्टें2019年बूथ:S2-D004
क्रमांकपशुधनआणिऍग्रीकल्चरप्रदर्शनामध्ये(台北,तैवान),31日ऑक्टो二十नोव्हेंबर2019年बूथ:K69
CLAबीजांड(लिमा,पेरू),9 - 11ऑक्टोबर2019年बूथ:184

आम्हीगुणवत्ताउत्पादनेग्राहकांनाप्रदानकरण्यासाठीप्रयत्नकरतात。माहिती, नमुना व कोट विनंती आमच्याशी संपर्क साधा!

चौकशी
Baidu
map