ТэжэлийнНэмэлт,Усны吸引人
усан吸引人
эмийнсангийнзавсрын.
namofiberмембран.

Биднийтухай.

ТэжэлийнНэмэлт,эмийнзавсрын和纳米纤维Мембран:Манайбүтээгдэхүүнэрэглюхүндсэндюргурванэсэгтхуваагдажбайна。

мэдээМэдэлюл.

:ДэргэдБиднийгочихтавтайморилноуу
Vivятад(индао,хятад),19-21-sep。2019,БутOn。:S2-D004
-рмалахахуй,Загасныахахуйэкспо(Taibei,Тайвань),31Аравдугар-2thАрваннэгдюгээрсар2019,Бут:K69
CLA OVUM(Лима,Перу),9-р-11Аравдугарсарын2019,БутNo。:184

Бидчанартайбүтээгдэхэнхэрэглюгчдийгхангаххичээдэг。Мэдэлюл,Дэжийг&ишхүсэлтхолбооБарих!

Лавлагаа
Baidu
map